Przejdź do głównej treści

Studia i badania kognitywistyczne na UJ

Uniwersytet Jagielloński jest jednym z kilku wiodących ośrodków studiów i badań kognitywistycznych w Polsce, szeroko rozpoznawalnym w świecie. Studia i badania kognitywistyczne są ważnym składnikiem dwóch obszarów badawczych programu Inicjatywa Doskonałości – Uniwersytet Badawczy, którego UJ jest beneficjentem. W ramach obszaru Społeczeństwo Przyszłości (Future Society) prowadzimy badania procesów poznawczych i neurofizjologicznych, które pomogą nam zrozumieć to, jak ludzki umysł funkcjonuje w złożonym świecie społecznym oraz jak możemy udoskonalić jego działanie. W ramach obszaru Cyfrowy Świat (DigiWorld) badamy i rozwijamy technologie, które mogą wspierać poznawanie i rozumienie świata, a także będą lepiej dostosowane do możliwości i ograniczeń ludzkiego umysłu.

Powyższe działania realizujemy m.in. prowadząc interdyscyplinarny kierunek studiów kognitywistyka. Corocznie, około 50 studentek i studentów rozpoczyna studia licencjackie, w ramach których poznają teorię i praktykę kluczowych obszarów kognitywistyki:psychologii i neuronauki poznawczej, sztucznej inteligencji, robotyki oraz filozofii umysłu. Studia te kończą się realizacją własnego projektu – pracy dyplomowej. W ramach studiów istnieje możliwość uczęszczania na kursy w innych jednostkach, takich jak Instytut Psychologii UJ czy Instytut Informatyki UJ, a także wyjazdów na stypendia i staże. Około 30 osób corocznie rozpoczyna studia II stopnia, współpracując naukowo w wybranymi zespołami czy laboratoriami badawczym, oraz kończąc studia obroną pracy magisterskiej w postaci projektu badawczego, często we współpracy międzynarodowej. Nasi absolwenci często kontynuują karierę naukową w Szkołach Doktorskich na UJ, m.in. w programie z zakresu neuronauki poznawczej CogNes.

Pracownicy Zakładu Kognitywistyki prowadzą także badania naukowe w zakresie psychologii poznawczej, neuronauki, sztucznej inteligencji, robotyki oraz filozofii. Informacje dotyczące zespołów badawczych, aparatury, publikacji oraz możliwej współpracy znajdują się w zakładce Badania.

Zapraszamy, dołącz do kognitywistyki na UJ!