Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Virtual Reality Lab

Virtual Reality LAB przy Zakładzie Kognitywistyki UJ to laboratorium rzeczywistości wirtualnej (Virtual Reality, VR, w którym środowisko jest wygenerowane w całkowicie wirtualny sposób) i rzeczywistości rozszerzonej (Augmented Reality, AR, środowisko w którym świat fizyczny przenikają wirtualne obiekty). VR LAB  jest specjalnie zaprojektowanym miejscem badawczym, w którym wykorzystuje się zaawansowane technologie VR i AR do prowadzenia eksperymentów i badań związanych z procesami poznawczymi.

Laboratorium to jest wyposażone w zestaw narzędzi i urządzeń umożliwiających tworzenie wirtualnych środowisk (w UNITY, UNREAL czy Processingu) i interakcję z nimi. Do najważniejszych elementów infrastruktury należą:

  1. Gogle VR: Laboratorium jest wyposażone w zaawansowane gogle VR, które umożliwiają użytkownikom całkowite zanurzenie w wirtualnym środowisku. Gogle te śledzą ruchy głowy i pozwalają na interakcję w trójwymiarowej przestrzeni.
  2. Kontrolery ruchu: W laboratorium stosuje się specjalne kontrolery ruchu, które umożliwiają użytkownikom manipulację obiektami w wirtualnej rzeczywistości. Dzięki nim można poruszać się, chwytać, przesuwać czy interakcjonować z elementami wirtualnego środowiska.
  3. Kamery śledzące: Kamery umieszczone w laboratorium monitorują ruchy użytkowników w wirtualnej rzeczywistości. Dzięki temu możliwe jest śledzenie i analizowanie zachowań uczestników podczas eksperymentów.
  4. Systemy śledzenia ruchu: W celu dokładnego monitorowania ruchu ciała i gestów uczestników laboratorium może wykorzystywać zaawansowane systemy śledzenia ruchu, takie jak sensory Leap Motion lub systemy markerów umieszczanych na ciele.
  5. Systemy wrażeń haptycznych: to specjalne narzędzie, mające możliwość symulowania odczuć dotykowych.

Laboratorium rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej może być wykorzystywane do prowadzenia różnorodnych badań kognitywnych. Przykładowe zastosowania obejmują:

  • Badanie percepcji i reakcji: Można badać, jak ludzie postrzegają i reagują na różne bodźce w wirtualnym środowisku, takie jak głosy, obrazy czy ruchy.
  • Badanie pamięci i uczenia się: Laboratorium może symulować różne scenariusze, które wymagają zapamiętywania informacji lub nabywania nowych umiejętności. Można badać, jak uczestnicy przyswajają i odtwarzają te informacje.
  • Badanie spostrzegania przestrzennego: Dzięki technologii VR i AR można badać, jak ludzie postrzegają i orientują się w przestrzeni, jak rozwiązują zadania związane z nawigacją i orientacją.
  • Badanie interakcji społecznych: Laboratorium umożliwia symulację różnych sytuacji społecznych i badanie wpływu wirtualnych postaci na emocje i zachowania uczestników.

VR lab jest miejscem dla badaczy kognitywnych i społecznych dając im możliwość kontrolowanie i zróżnicowanie eksperymentów w zakresie poznania, percepcji, pamięci, uczenia się i interakcji społecznych w realistycznych wirtualnych środowiskach. Laboratorium współpracuje z pozostały laboratoriami przy Zakładzie Kognitywistyki, jak również z wirtualną jednostką przy Instytucie Filozofii: Academia Electronica (podlinkować https://www.academia-electronica.net/ ).

Koordynator laboratorium: dr Artur Gunia