Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Perception and Ontology Research Group

Celem grupy jest opracowanie filozoficznego programu badawczego, w ramach którego treści i struktury doświadczeń zmysłowych są analizowane przy użyciu kategorii ontologicznych. W szczególności, w ramach projektu grantowego "Ontology of Multisensory Unification", grupa bada struktury czasoprzestrzenne, zasady kompozycji i zasady indywiduacji obecne w doświadczeniach multimodalnych, stosując pojęcia ontologiczne z zakresu mereotopologii, teorii indywiduacji i teorii zależności. Celem projektu jest sformułowanie empirycznie poinformowanego, ontologiczego modelu relacji między unimodalnymi i multimodalnymi strukturami doświadczeniowymi.

Lider grupy: dr hab. Błażej Skrzypulec, prof. UJ