Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Magdalena Senderecka, prof. UJ

magdalena.senderecka<- @ ->uj.edu.pl

PROWADZONE KURSY:

 • Neurobiologia behawioralna
 • Interpretacja badań w neuronauce

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

 • Mózgowe podłoże hamowania reakcji
 • Neuronalne korelaty detekcji błędów
 • Wpływ emocji na kontrolę poznawczą
 • Neurobiologiczne podłoże ADHD


OSIĄGNIĘCIA ORGANIZACYJNE I DYDAKTYCZNE:

 • Kierownik grantu inwestycyjnego MNiSW 6380/IA/158/2013, o wartości 1 195 000 zł., przeznaczonego na utworzenie na Wydziale Filozoficznym UJ Laboratorium Procesów Neuropoznawczych, wyposażonego m.in. w elektroencefalograf (EEG, 64 kanały), funkcjonalny spektroskop bliskiej podczerwieni (fNIRS, 48 źródeł, 32 detektory) oraz okulograf.
 • Nagroda JM Prorektora UJ ds. dydaktyki (indywidualna) w uznaniu osiągnięć w pracy dydaktycznej (2013/14, 2018/19)
 • Nagroda JM Rektora UJ (zespołowa) w uznaniu osiągnięć w pracy organizacyjnej (2012, 2014)

 

WYRÓŻNIENIA:

 • Nagroda JM Rektora UJ w uznaniu osiągnięć w pracy naukowej (2016, 2019)
 • Award of Excellence: Best Young Presentation Award for the outstanding presentation at the 17th World Congress of Psychophysiology (IOP2014), Hiroszima, Japonia (2014)
 • Copernicus Center Scholarship for Postdoctoral Researchers, finansowane ze środków przyznanych przez John Templeton Foundation (2012/2013)
 • Nagroda Komitetu Psychologii PAN im. Andrzeja Malewskiego (2012) 
 • Nagroda im. prof. dra hab. Jerzego Perzanowskiego (2011)
 • Society for Psychophysiological Research Travel Grant Award (2009, 2011)
 • Małopolskie Stypendium Doktoranckie (2009)
 • Stypendium Naukowe Miasta Krakowa (2008/2009)
 • Stypendium Naukowe z Funduszu im. Adama Krzyżanowskiego (2008/2009)

 

PROJEKTY BADAWCZE (WYBRANE):

 • 2021-2026 – Kierownik grantu NCN Sonata Bis 10 2020/38/E/HS6/00490 – Wielowymiarowość niezdecydowania i jego wpływ na kontrolę poznawczą: Podejście neurofizjologiczne
 • 2016-2021 – Kierownik grantu NCN Opus 10 2015/19/B/HS6/00341 – Wpływ emocji na procesy percepcyjne, hamowanie reakcji i monitorowanie błędów. Analiza potencjałów związanych ze zdarzeniem
 • 2012-2014 – Kierownik grantu MNiSW Iuventus Plus 2011 0486/IP3/2011/71 – Elektrofizjologiczne korelaty procesu hamowania reakcji. Badania w paradygmacie zadania z sygnałem STOP
 • 2011-2016 – Wykonawca grantu NCN Sonata 2011/01/D/HS6/00467 – W pogoni za homunkulusem samokontroli: poznawcze mechanizmy wyboru i realizacji celu działania. (Kierownik: dr hab. Adam Chuderski)
 • 2009-2011 – Wykonawca grantu MNiSW N N106 139236 – Mózgowe podłoże zaburzeń uwagi u dzieci z ADHD – badania przy użyciu potencjałów wywołanych, mierzonych w odpowiedzi na emocjonalne i neutralne bodźce słuchowe (Kierownik: prof. dr hab. Anna Grabowska)
 • 2008-2010 – Wykonawca grantu MNiSW N N404 153134 – Patomechanizm zaburzeń neurofizjologicznych i zaburzeń metabolizmu mózgu w badaniu protonowej spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego (H–MRS) w subklinicznej encefalopatii wątrobowej (Kierownik: prof. dr hab. Tomasz Mach)

 

SZKOLENIA:

 • Kanada, Quebec, Society for Psychophysiological Research – Workshop on Machine Learning for Neuroimaging Data: Building and Using Predictive Models (październik 2018)
 • Austria, Wiedeń, Society for Psychophysiological Research – Workshop on Multilevel Modeling (październik 2017)
 • Wielka Brytania, University of Glasgow – Workshops within Cutting EEG Conference (czerwiec 2017)
 • Wielka Brytania, King’s College London – Human Brain Anatomy Course (maj 2015)
 • Wielka Brytania, University College London, Institute of Neurology, National Hospital for Neurology and Neurosurgery – Statistical Parametric Mapping fMRI training course & Magnetic Resonance Physics for Statistical Parametric Mapping Users training course (październik 2013)
 • Portugalia, University of Porto, Laboratory of Neuropsychophysiology – 2nd Cognitive and Affective Neurophysiology Summer School: Acquisition, processing and analysis of EEG signal (wrzesień 2013)
 • USA, Boston, Society for Psychophysiological Research –Workshop on Fundamentals of Pupillary Measures and Eye Tracking (wrzesień 2011)
 • Polska, Kraków, Society for Applied Neuroscience – Advanced course on QEEG, ERPs and neurotherapy (lipiec 2010)
 • Polska, Lublin, Biofeedback Foundation of Europe – Pathways to Illness, Pathways to Health: A Mind-Body Approach (luty 2008)

 

RECENZENT AD-HOC (WYBRANE CZASOPISMA):

Acta Psychologica; Advances in Cognitive Psychology; Biological Psychology; Brain and Cognition; Clinical EEG and Neuroscience; Cognitive, Affective, & Behavioral Neuroscience; Emotion; Human Brain Mapping; International Journal of Psychophysiology; NeuroImage: Clinical; Neuropsychologia; Neuroscience; Plos One; Polish Psychological Bulletin; Scientific Reports; Social Cognitive and Affective Neuroscience; Social Neuroscience

 

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH NAUKOWYCH:

 • Society for Psychophysiological Research (SPR)
 • European Society for Cognitive and Affective Neuroscience (ESCAN)
 • European Society of Social and Affective Neuroscience (ESSAN)

 

PUBLIKACJE:
[EN]

 

[PL]

 • Sitek, E., Barczak, A., & Senderecka, M. (2017). Zastosowanie jakościowej analizy profilu wykonania skali ACE-III w diagnostyce różnicowej chorób otępiennych. Aktualności Neurologiczne, 17, 34-41.
 • Senderecka, M. (2016). Mózg a wiara: neuronalne korelaty przekonań religijnych. Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, 61, 165–188.
 • Sitek, E., Senderecka, M., & Nowicka–Sauer, K. (2016). Metody przesiewowej oceny funkcji poznawczych w praktyce lekarza rodzinnego. Gabinet Prywatny,  23, 49–59. 
 • Senderecka, M., Gerc, K., Grabowska, A., Chmylak, R., & Szewczyk, J. (2011). Elektrofizjologiczne korelaty zaburzeń uwagowych u dzieci z ADHD: analiza potencjałów zdarzeniowych w słuchowej wersji zadania oddball. Czasopismo Psychologiczne, 17, 57–73.
 • Senderecka, M. (2009). Zadanie z sygnałem stop w diagnozie ADHD. Studia Psychologiczne, 47, 105–116.
 • Senderecka, M. (2007). Różne punkty widzenia prawej i lewej półkuli mózgu. Przegląd Psychologiczny, 50, 149–164.
 • Senderecka, M. & Grabowska, A. (2006). Globalny i lokalny poziom przetwarzania bodźców wzrokowych a asymetria funkcjonalna mózgu i płeć biologiczna. Kolokwia Psychologiczne, 14, 63–81.
 • Senderecka, M. (2002). Racjonalność świata jako problem filozoficzny. Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, XXXI, 103–110.

 

REDAKCJA:

 • Senderecka, M., Zabawa, J., Kluj-Kozłowska, K., Greń, M., Konkel, A., Kuklińska, M., Paprot, E., Sikorski, R., Barczak, A., & Sitek, E. (2014). Polish Version of the Addenbrooke’s Cognitive Examination III, copyright John Hodges.
 • Mączka, J., Janusz, R., & Senderecka, M. (red.) (2005). Władysław Heinrich – Teoria poznania. Tekst – Komentarze. Kraków – Tarnów: OBI – Biblos.

 

ROZDZIAŁY:

 • Senderecka, M. (2016). Analiza potencjałów zdarzeniowych i jej zastosowanie w badaniach nad uwagą selektywną. [W:] J. Bremer (red.), Przewodnik po kognitywistyce. (s. 391–411). Kraków: Wydawnictwo WAM.
 • Senderecka, M. (2011). O świadomości wzrokowej z perspektywy neuroscience. [W:] B. Brożek, J. Mączka, W. Grygiel, M. Hohol (red.), Oblicza racjonalności. (s. 99–115). Kraków: Copernicus Center Press.
 • Senderecka, M. (2009). W poszukiwaniu mózgowego podłoża zaburzeń uwagi u dzieci z ADHD – wyniki uzyskane przy użyciu metod neuroobrazowania strukturalnego i funkcjonalnego. [W:] K. Janowski, K. Grzesiuk (red.) Człowiek chory – aspekty biopsychospołeczne. Tom III. (s. 259–275). Lublin: Bestprint.
 • Senderecka, M. (2009). Zmiany w zapisie EEG w zespole nadpobudliwości psychoruchowej z deficytami koncentracji uwagi. [W:] K. Janowski, K. Grzesiuk (red.) Człowiek chory – aspekty biopsychospołeczne. Tom III. (s. 245–258). Lublin: Bestprint.
 • Senderecka, M. (2009). Paradygmat słuchowego i wzrokowego oddballu w badaniach uwagi u dzieci z ADHD. [W:] K. Janowski, K. Grzesiuk (red.) Człowiek chory – aspekty biopsychospołeczne. Tom III. (s. 230–244). Lublin: Bestprint.
 • Senderecka, M. (2007). Władysław Heinrich, czyli u źródeł Krakowskiej Szkoły Filozofii Przyrody [W:] M. Heller, J. Mączka, P. Polak, M. Szczerbińska–Polak (red.), Krakowska filozofia przyrody w okresie międzywojennym. Tom I: Początki. (s.109–124). Kraków – Tarnów: OBI – Biblos.
 • Senderecka, M. (2006). Synestezja – od psychofizjologicznych badań do filozoficznych implikacji [W:] S. Wszołek, R. Janusz (red.), Wyzwania racjonalności. (s. 259–278). Kraków: Wydawnictwo WAM.
 • Senderecka, M. (2005). Władysław Heinrich – życie i twórczość [W:] J. Mączka, R. Janusz, M. Senderecka (red.), Władysław Heinrich – Teoria poznania. Tekst – Komentarze. (s. 9–24). Kraków – Tarnów: OBI – Biblos.

 

ABSTRAKTY KONFERENCYJNE:

 • Senderecka M., Ociepka M., Matyjek M., & Kroczek B. (2018). Memory performance for negative words is positively correlated with post-error brain activity. Psychophysiology, 55 (S1), 71.
 • Senderecka M. (2017). Aversive auditory stimuli improve response inhibition and error monitoring: An event-related potential study. Psychophysiology, 54 (S1), 84. 
 • Barczak A., Rajtar-Zembaty A., Sałakowski A., Senderecka M., Barcikowska M., Sławek J., & Sitek E. (2017). Zastosowanie skali Addenbrooke’s Cognitive Examination III w diagnostyce choroby Alzheimera. Polski Przegląd Neurologiczny, 13 (SA), 101-102.
 • Senderecka M. (2014). Sensory modality of the stop–signal influences response inhibition and error detection: An event–related potentials study. International Journal of Psychophysiology, 94 (2), 199.
 • Senderecka M., Szewczyk J., Gerc, K., Chmylak R., & Grabowska A. (2012). Distractibility in ADHD children: An event–related potentials study. Psychophysiology, 49 (S1), 111–112. 
 • Senderecka M., Gerc K., Szewczyk J., Chmylak R., & Grabowska A. (2011). Response inhibition, cognitive control and error detection in ADHD children: A behavioral and event–related potentials study. Psychophysiology, 48 (S1), 87.
 • Senderecka M., Szewczyk J., Gerc K., Chmylak R., & Grabowska A. (2011). Automatic and controlled processing in children with ADHD: An event–related potentials study of an auditory oddball task. Psychophysiology, 48 (S1), 93.
 • Senderecka M., Szewczyk J., Gerc K., Chmylak R., & Grabowska A. (2010). Inhibitory dysfunction in ADHD children: A behavioral and ERP study. Journal of the International Neuropsychological Society, 16 (S2), 49.
 • Senderecka M., Szewczyk J., Gerc K., Chmylak R., & Grabowska A. (2010). An ERP auditory oddball study of attention deficit hyperactivity disorder. Journal of the International Neuropsychological Society, 16 (S2), 49.
 • Senderecka M., Szewczyk J., & Grabowska A. (2010). Event–related potentials to emotional auditory stimuli within an oddball task. Journal of the International Neuropsychological Society, 16 (S2), 49.
 • Senderecka M., Szewczyk J., & Grabowska A. (2009). Effect of sensory modality of Go stimuli in the Stop–signal paradigm: a behavioral and ERP study. Psychophysiology, 46 (S1), 129.
 • Ciećko–Michalska I., Senderecka M., Szewczyk J., Panasiuk A., Binder M., Wyczesany M., Słowik A., & Mach T. (2008). Utility of P300 latency for diagnosis of subclinical hepatic encephalopathy: auditory ERPs study. Gastroenterologia Polska, 15 (S1), 78.