Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nagroda Perzanowskiego

Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Instytutem Psychologii UJ oraz Polskim Towarzystwem Kognitywistycznym przyznają Nagrody Imienia Profesora Jerzego Perzanowskiego za dany rok: jedna nagroda przyznawana jest za najlepszą pracę magisterską z kognitywistyki, a druga – za najlepszą pracę doktorską z tego zakresu. Patronem Nagrody jest wybitny polski logik i kognitywista, Jerzy Perzanowski (1943-2009).

Do konkursu zgłaszane mogą być prace magisterskie, których obrona odbyła się dowolnego dnia poprzedniego roku oraz prace doktorskie, względem których uchwała właściwej rady nadającej stopień naukowy została podjęta w dowolnym dniu poprzedniego roku.

Wysokość Nagrody za pracę doktorską wynosi 5000 zł brutto, a wysokość Nagrody za pracę magisterską wynosi 3000 zł brutto.

Wnioski o przyznanie Nagrody mogą być zgłaszane tylko przez członków odpowiednich komisji powołanych do przyjęcia pracy magisterskiej lub doktorskiej, w tym przez promotorów i recenzentów, nie mogą natomiast być zgłaszane przez samych autorów prac pretendujących do Nagrody. Zgłaszane prace mogą być napisane w języku polskim lub angielskim.

Zgłoszenie pracy odbywa się poprzez przesłanie jej, za zgodą autora pracy, w pliku pdf poprzez pocztę elektroniczną na konto: jp.prize@uj.edu.pl, corocznie w terminie do 16 lutego. Wraz z prac należy przesłać Formularz zgłoszenia podpisany przez osobę zgłaszającą, a także Zgodę autora pracy oraz klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych podpisane przez Autora lub Autorkę zgłaszanej pracy. Szczegółowe zasady konkursu określa Regulamin. Rozstrzygnięcie konkursu następuje do dnia 30 kwietnia.

Dotychczasowi laureaci Nagrody:

Za 2022 rok dr Patrycja Kałamała-Ligęza i mgr Anna Baljon-Bukowska.
Za 2021 rok dr Piotr Litwin i mgr Piotr Szymanek
Za 2020 rok  mgr Olgierd Borowiecki
Za 2018 rok dr Łukasz Boli i mgr Michał Ociepka
Za 2015 rok oraz za 2016 rok dr Krystyna Bielecka, dr Błażej Skrzypulec, mgr Aleksandra Sadowska, mgr Marta Sokólska