Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kognitywistyka

Kognitywistyka to interdyscyplinarny projekt naukowy, łączący filozofów, logików, psychologów, językoznawców, informatyków i neuronaukowców, poświęcony badaniu natury ludzkiej i sztucznej inteligencji. Kluczowym pytaniem badawczym, jakie sobie zadajemy, jest pytanie o to czym jest poznanie i w jaki sposób można je skutecznie badać. Problemy badawcze jakie podejmujemy rozciągają się od filozoficznych pytań o nasze granice poznawcze, relacje między mózgiem i umysłem, oraz podstawowe kwestie metodologiczne dotyczące ich badania. Psychologowie oraz językoznawcy badają określone czynności poznawcze i zachowania, takie jak spostrzeganie, uwaga i świadomość, kategoryzacja, pamięć, wyobraźnia, nabywanie i używanie języka, myślenie, podejmowanie decyzji oraz działanie. Bada się także człowieka jako istotą ucieleśnioną, doświadczającą emocji, podzielającą pewne wartości i przekonania, komunikującą się z innymi ludźmi oraz z maszynami, a także zanurzoną w kontekście społecznym i kulturowym. Z kolei badacze używający metod informatycznych rozwijają modele odtwarzające czynności poznawcze i zachowanie człowieka, w szczególności rozwiązujące wybrane problemy lepiej niż on. Korzystając z wiedzy o funkcjonowaniu umysłu człowieka, udoskonala się także różnorakie technologie, takie jak urządzenia mobilne, wirtualną rzeczywistość, czy interfejsy użytkownika, w taki sposób, aby były one bardziej zrozumiałe i łatwiejsze w użyciu. Neuronaukowcy próbują badać, w jaki sposób wszystkie te czynności są wykonywane przez ludzki mózg. Ta wiedza często pomaga diagnozować i kompensować różnorakie deficyty poznawcze. Piękno kognitywistyki polega między innymi na próbie zrozumienia poznania jednocześnie z różnorakich perspektyw badawczych, a także na intensywnej wymianie idei i wyników pomiędzy badaczami reprezentującymi jej odmienne dyscypliny składowe. Dzięki temu, w ciągu około pół wieku dotychczasowego rozwoju kognitywistyki, nasza wiedza o tym czym jest i jak działa ludzki umysł (oraz jego sztuczne modele) znacząco się powiększyła (choć wciąż wiemy niewiele).