Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pliki

Regulamin studiów

Aktualny Regulamin Studiów pierwszego stopnia i drugiego stopnia na Uniwersytecie Jagiellońskim znajduje się na stronie Centrum Wsparcia Dydaktyki i Spraw Studenckich.

Wzory pism i formularze

Wzory podań w sprawach studenckich znajdują się na stronie Instytutu Filozofii UJ.

Zasady przygotowania pracy dyplomowej

Praca dyplomowa powinna zawierać:

  1. stronę tytułową w języku polskim (wzór strony tytułowej)
  2. stronę tytułową w języku angielskim
  3. abstrakt (streszczenie) i słowa kluczowe w języku polskim (3-5 słów)
  4. abstrakt (streszczenie) i słowa kluczowe w języku angielskim (3-5 słów)
  5. przypisy i bibliografię zredagowane w sposób systematyczny i uporządkowany, zgodny ze standardami odpowiedniej dyscypliny szczegółowej
  6. spis treści oraz spis ilustracji i rysunków - na początku pracy

Bardziej szczegółowe standardy edytorskie można znaleźć tutaj.

Pozostałe szczegółowe wymogi formalne ustala promotor pracy, który jest odpowiedzialny za jej finalny kształt.

Procedura obrony pracy dyplomowej

Szczegółowe informacje dotyczące procedury obrony pracy dyplomowej znajdują się na stronie Instytutu Filozofii (link).