Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ERPinator Lab (Cognition, Emotion, and Action)

ERPinator Lab: Laboratorium Badań nad Poznaniem, Emocjami i Działaniem

Celem prowadzonych przez nas badań jest identyfikacja mechanizmów neuronalnych, które leżą u podstaw procesów poznawczych, stanów emocjonalnych i zmieniających się zachowań.

W szczególności szukamy odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób ludzie dostosowują swoje bieżące zachowania do wymagań środowiska i jak mózg reaguje na pobudzające, nieoczekiwane lub oceniające bodźce.

Interesują nas dynamiczne, wzajemne powiązania między operacjami umysłowymi a działaniem sieci mózgowych, które zapewniają skuteczność przebiegu takich procesów, jak:

 • monitorowanie zewnętrznych zdarzeń,
 • kontrola interferencji podczas przetwarzania informacji,
 • hamowanie reakcji,
 • detekcja i ocena błędów,
 • przetwarzanie informacji o nagrodach i karach,
 • podejmowanie decyzji.

W naszych badaniach sprawdzamy również, czy i w jaki sposób efektywność tych procesów wiąże się z określonymi cechami indywidualnymi, m.in. impulsywnością (w populacjach zdrowych i klinicznych, np. u dzieci z ADHD), niezdecydowaniem, z osobistymi przekonaniami, albo z cechami związanymi z lękiem.

Interesują nas także efekty interakcyjne między emocjami a kontrolą poznawczą. W szczególności szukamy odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób hamowanie reakcji, wykrywanie błędów i monitorowanie działań są modulowane przez czynniki emocjonalne lub motywacyjne.

Aby odpowiedzieć na powyższe pytania odwołujemy się do różnych metod i podejść analitycznych, są to między innymi (choć nie wyłącznie):

 • elektroencefalografia (EEG),
 • analiza potencjałów związanych ze zdarzeniem (ERPs),
 • techniki lokalizacji źródła sygnału EEG,
 • elektromiografia,
 • liniowe modele mieszane,
 • algorytmy uczenia maszynowego.

Lider labu: dr. hab. Magdalena Senderecka, prof. UJ