Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Brain and Cognition Lab

Wstęp

W Laboratorium Mózgu i Procesów Poznawczych skupiamy się na odkrywaniu fizjologicznych mechanizmów leżących u podstaw funkcji poznawczych. Wykorzystujemy różne metody, takie jak zapisy śródczaszkowe, EEG, śledzenie wzroku oraz psychofizyka, aby badać funkcje poznawcze w naturalnych warunkach. Wykorzystując nowoczesne narzędzia, takie jak uczenie maszynowe i zaawansowane przetwarzanie sygnałów, badamy procesy aktywnego eksplorowania, percepcji, uwagi czy formowania pamięci.

Aktywne widzenie

W naturalnym środowisku, postrzeganie jest procesem aktywnym. Mózg pobiera większość informacji zmysłowych poprzez aktywne próbkowania środowiska. W kontekście widzenia, aktywnie wykonujemy ruchy oczu (sakady) oraz rotacje głowy/ciała, aby badać środowisko i identyfikować interesujące obiekty. W Laboratorium Mózgu i Procesów Poznawczych badamy mechanizmy wpływu ruchów na percepcję i inne procesy poznawcze.

Błądzenie myślami

Czy jesteśmy za kierownicą samochodu czy też słuchamy wykładu, nasza uwaga oscyluje między okresami zwiększonego i zmniejszonego skupienia. W czasie tych momentów zmniejszonej uwagi, nasze myśli często odrywają się od teraźniejszości i wędrują w przeszłość lub przyszłość. W Laboratorium Mózgu i Procesów Poznawczych badamy neuronalne mechanizmy leżące u podstaw tych stanów uwagi, biorąc pod lupę ich dynamikę, przejścia między nimi, czynniki inicjujące takie zmiany oraz ich funkcje.

Uwaga i pamięć

Uwaga i pamięć są ze sobą ściśle powiązane: to, na czym skupiamy uwagę, wpływa na naszą pamięć, a nasze wspomnienia z kolei wpływają na uwagę. W Laboratorium Mózgu i Procesów Poznawczych zgłębiamy mechanizmy interakcji uwagi z pamięcią. Badamy również fizjologiczne podstawy uwagi oraz pamięci.

Metody

W Laboratorium Mózgu i Procesów Poznawczych wykorzystujemy rejestracje elektrofizjologiczne obejmujące różne poziomy organizacji neuronalnej, od mikroskalowych (kolumny korowe, aktywności wielokomórkowe) poprzez mezoskalowe (EEG wewnątrzczaszkowe) aż do makroskalowych (EEG skalpowe) sygnałów w połączeniu z zaawansowanymi technikami przetwarzania sygnałów. Rejestracje te są uzupełniane o pomiary behawioralne, takie jak śledzenie wzroku. Wykorzystujemy różnorodne metody, aby zrozumieć te dane. Na przykład, wykorzystujemy uczenie maszynowe, aby odkryć, jak mózg reprezentuje i przetwarza informacje, analizy łączności funkcjonalnej, które pozwalają nam badać interakcje między obszarami mózgu.

Lider labu: dr Marcin Leszczyński