Przejdź do głównej treści

Studia i staże zagraniczne

Studenci kognitywistyki mają szansę skorzystać z możliwości wymiany akademickiej z uniwersytetami i ośrodkami naukowymi w całej Europie, ale także w Australii, Japonii i USA. Program ERASMUS+ obejmuje większość państw Unii Europejskiej. Studenci chętni do wyjazdu w ramach tego programu powinni zgłosić się do koordynatora programu w Instytucie Filozofii. Program CEEPUS obejmuje państwa Europy Środkowo-Wschodniej. W jego ramach finansowane są wyjazdy dla studentów, doktorantów, ale także nauczycieli akademickich.